Organika

Instituti ështe i organizuar ne katër njësi:

Drejtori
Brunilda Daci

Prof. Asoc. Brunilda DACI është specialiste në fushën e radiokimise, matjes së rrezatimit, prodhimit dhe kontrollit të cilësisë së radiofarmaceutikateve. Që nga viti 1990, ajo zhvillon aktivitetin e saj shkencor në Departamentin e Radiometrisë dhe Radiokimise. Në vitet 2014-2016 ka drejtuar Departamentin e Radiometrisë dhe Radiokimisë, IFBZ. Ndërsa në periudhën 2018- 2020 ka mbajtur postin e zëvendës drejtores së Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar.

Zv / Drejtori
Elida Bylyku

Prof. Dr.Elida Bylyku është specialiste në fushën e radiokimisë dhe matjes së radioaktivitetit në mostra të ndryshme si për qëllime monitoruese ashtu edhe në raste emergjencash radiologjike. 

Administratori
Ted Nasto

Përgjegjës Departamenti

Departamenti i Metodave Analitike Instrumentale

Përgjegjës
Fatos Ylli

Departamenti i Radiometrisë dhe Radiokimisë

Përgjegjës
Manjola Shyti

Departamenti i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Rrjeteve te Monitorimit

Përgjegjës
Dritan Prifti

Administrata

Sektori i Financës

Përgjegjës
Marsel Pushi

Sektori i Shërbimeve

Përgjegjës
Matilda Mullaraj

Sektori i IT

Përgjegjës
Ergi Isufi

Organika

Instituti ështe i organizuar ne katër njësi:

Drejtori
Brunilda Daci

Prof. Asoc. Brunilda DACI është specialiste në fushën e radiokimise, matjes së rrezatimit, prodhimit dhe kontrollit të cilësisë së radiofarmaceutikateve. Që nga viti 1990, ajo zhvillon aktivitetin e saj shkencor në Departamentin e Radiometrisë dhe Radiokimise. Në vitet 2014-2016 ka drejtuar Departamentin e Radiometrisë dhe Radiokimisë, IFBZ. Ndërsa në periudhën 2018- 2020 ka mbajtur postin e zëvendës drejtores së Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar.

Zv / Drejtori
Elida Bylyku

Prof. Dr.Elida Bylyku është specialiste në fushën e radiokimisë dhe matjes së radioaktivitetit në mostra të ndryshme si për qëllime monitoruese ashtu edhe në raste emergjencash radiologjike. 

Administratori
Ted Nasto

Përgjegjës Departamenti

Departamenti i Metodave Analitike Instrumentale

Përgjegjës
Fatos Ylli

Departamenti i Radiometrisë dhe Radiokimisë

Përgjegjës
Manjola Shyti

Departamenti i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Rrjeteve te Monitorimit

Përgjegjës
Dritan Prifti

Administrata

Sektori i Financës

Përgjegjës
Marsel Pushi

Sektori i Shërbimeve

Përgjegjës
Matilda Mullaraj