NJOFTIME

Vendimet e Komisionit Institucional Zgjedhor te Universitetit te Tiranes me nr. 67, 68, 69.
Vendimi i KZF, IFBZ për Hapjen e Procesit të regjistrimit të kandidatëve për "Drejtues së Njësisë Kryesore" dhe “Drejtues së Njësisë Bazë” në Instituttin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar.
Vendimi i KZF, IFBZ për Hapjen e Procesit të regjistrimit të kandidatëve për "Drejtues së Njësisë Kryesore" dhe “Drejtues së Njësisë Bazë” në Instituttin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar.
Njoftim për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidateve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik” në Universitetin e Tiranës në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithëshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës
Njoftim për zgjedhjen e një (1) antari personel akademik përfaqesues i stafit akademik me kohë të plotë nga Departamenti i Metodave Analitike Instumentale në Komisionin e Zgjedhjeve të Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar (KZF, IFBZ).