Projekte te Departamentit te Metodave Analitike Instrumentale

AKKSHI

Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujërave të ëmbla.

Financuar nga: AKKSHI – Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH),

Udhëheqës shkencor: Prof. Fatos YLLI, IFBZ

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN) dhe Universiteti Politeknik i Tiranës (FIMIF)

Fusha: Biodiversiteti dhe Mjedisi

Periudha: 2021 -2022

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Lotar Kurti, Iris Bakiri, Gani Demiraj

ANEA

Analytical Nuclear Techniques used for Characterization and Conservation of Cultural Heritage Artefacts – Projekti: ALB1009

Financuar nga: ANEA – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike

Udhëheqës shkencor: Prof. Fatos YLLI, IFBZ

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN) dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (Ministria e Kulturës)

Fusha: Trashëgimia Kulturore

Periudha: 2022 -2023

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Lotar Kurti, Ramadan Firanj,

ANEA

Determining Long Term Time Trends of Air Pollution Source Tracers by Nuclear Techniques – Projekti: RER7012

Financuar nga: ANEA – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike

Koordinator për Shqipërinë: Prof. Fatos YLLI, IFBZ

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN) + Greqi, Qipro

Fusha: Monitorimi i mjedisit

Periudha: 2020 -2022

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Lotar Kurti, Fotion Mitrushi,

ANEA

Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change – Projekti:  RER7013

Financuar nga: ANEA – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike

Koordinator për Shqipërinë: Dr. Iris Bakiri, IFBZ

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ)

Fusha: Monitorimi i mjedisit

Periudha: 2020 -2022

Pjesëmarrës nga IFBZ: Iris Bakiri

NNSA

Developing the use of X-ray Irradiation Unit as safe alternatives for Induced Mutation in plant for sustainable production

Financuar nga: National Nuclear Security Administration (NNSA), USA,

Koordinator: Prof. Elida BYLYKU dhe Prof. Fatos YLLI, IFBZ

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN) dhe Sandia National Laboratories, USA

Fusha e kërkimit: Përdorimi i teknikave te reja te rrezatimit te materialeve, nëpërmjet burimeve jo-radioaktive, me zbatime ne fushën e mutagjenezës së induktuar dhe teknikave të sterilizimit te insekteve.

Periudha: 2021 – 2023

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Manjola Shyti, Irma Berdufi, Fotion Mitrushi,

 

UT

Studimi i ateliesë së Janit dhe Vasilit nga Qestorati, në kuadër të pikturës së shek. XVIII-XIX

Financuar nga: UT Programi “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

Udhëheqës: Dr. Olta Caka, FSHN

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN) dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (Ministria e Kulturës)

Fusha: Trashëgimia Kulturore

Periudha: 2023 – 2024

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Lotar Kurti,

UT

Kontributi i mikroplastikave në ndotjen e zonës bregdetare të Shqipërisë

Financuar nga: UT Programi “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

Udhëheqës: Prof. As. Etleva Hamzaraj, FSHN

Bashkëpunim: Universiteti i Tiranës (IFBZ + FSHN)

Fusha: Monitorimi i mjedisit

Periudha: 2023 -2024

Pjesëmarrës nga IFBZ: Fatos Ylli, Lotar Kurti