misioni

Një Shqipëri më e mirë dhe më e pastër

Ambient më i pastër

Energji më e pastër

Karburant më i pastër

Ajër më i pastër

Prodhim më i pastër

QELLIMET

moNITORIMI DHE MBROJTJA E PUBLIKUT

MONITORIMI DHE MBROJTJA E MJEDISIT

MONITORIMI DHE MBOJTJA E NJEREZVE 

MONITORIMI DHE MBORJTJA E KAFSHEVE

PERPARIMI I ASETEVE SHKENCORE TE SHTETIT SHQIPETAR

ANALIZIMI DHE EVIDENTIMI I VENDEVE TE RREZIKSHME

KRYERJA E EKSPERIMENTEVE TE VEÇANTA 

NA KONTAKTONI

Rr. Th. Filipeu, Qesarakë, Rruga Thoma Filipeu, Tiranë

E HËNË – E PREMTE 8am-5pm